Vrouwencirkel

Vrouwencirkels zijn al eeuwenoud. In veel gemeenschappen was het gebruikelijk dat vrouwen bijeenkomsten hadden gerelateerd aan de cyclus van maan- of menstruatie. Vrouwen trokken zich samen terug om te rusten, voor elkaar te zorgen, om (kruiden)kennis en ervaringen over leven en dood te delen. Ze deden samen rituelen, dansten en zongen. Namen vervolgens de tijd om vanuit innerlijke wijsheid en intuïtie te ervaren en bespreken wat nodig was voor de gemeenschap. De inbreng van vrouwen was waardevol en vrouwen hadden een belangrijke rol in de gemeenschap. Helaas kwam de vrouwelijke kracht in loop van tijd onder druk te staan; mannelijke waarden werden leidend. De waardevolle bijeenkomsten waarin vrouwen zich verbonden zijn daardoor grotendeels verloren gegaan.
In de huidige maatschappij is de druk hoog en zijn de agenda’s vol. De mannelijke manier staat nog altijd voorop, begint wel steeds meer te schuren. We vragen ons vaker af waar het werkelijk om gaat. We verlangen naar meer rust, meer echte verbinding en zachtheid. Om ons heen ontstaan weer vrouwencirkels in verschillende vormen. Mooie initiatieven waarbij we ons weer met elkaar en onze vrouwelijke kracht verbinden. En dat is heel waardevol als het gaat over het omarmen van onze vrouwelijke kwaliteiten.

Verbindende bijeenkomst

Een vrouwencirkel is een verbindende bijeenkomst voor en door vrouwen. Een samenzijn waarin we delen en helen. De cirkel is een veilig ruimte die we samen creëren. Vertrouwen is een belangrijke pijler net als liefdevolle en oordeelloze aanwezigheid. In de vrouwelijke bedding ontstaat de gelegenheid open te zijn, elkaar te zien zoals we zijn, met alles wat er is. En dat geeft ruimte om te reflecteren, te leren van elkaar en je te laten inspireren. In de vrouwencirkel weet je je gesteund in de uitdagingen die het leven je geeft. Je voelt de helende vrouwenenergie en ervaart de kracht ervan.
Tijdens de bijeenkomsten zitten we rondom een altaar letterlijk in een cirkel. De avond heeft een aantal vaste onderdelen; opening, meditatie/grondingsoefening, deelronde, en sluiting. Daarnaast is er ruimte voor een extra onderdeel afhankelijk van de behoefte en het actuele thema van de avond. Elke vrouw in de cirkel draagt op haar manier bij aan wat er die avond ontstaat, we doen het samen. En wat gedeeld wordt in de cirkel blijft ook in de cirkel.

Gouden Vrouwencirkel, Serie van 4

Het is winter en het nieuwe jaar is net begonnen. Het zaadje is geplant en mag ontkiemen. De kracht van een nieuwe cirkel mag zich gaan ontvouwen. We starten met een serie van 4 bijeenkomsten waarin we werken met een vaste groep. Het geeft je de kans echt te landen en te ontdekken wat een vrouwencirkel je kan brengen. Het schept bovendien gelegenheid voor meer verdieping. En geeft meteen mogelijkheid de toenemende kracht van de cirkel te ervaren.

Data: Vrijdag 26 januari; 23 februari; 22 maart en 26 april.
Tijd: 20.00-22.00 uur

De bijeenkomsten zijn bij mij thuis en er is plaats voor maximaal 6 vrouwen. Je verbindt je in principe voor de hele serie. Aanmelden kan via het contactformulier.